Reference KŠ

Kristina Šumak, Tesnoba in strah pred intimo pri odraslih z izkušnjo ločitve staršev v otroštvu, znanstveni prispevek na IX. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, Ljubljana 2018

Šumak, Kristina. 2015. Samopoškodovanje. V: Pasti odraščanja: brošura za ozaveščanje mladih. Maribor: Društvo salezijanski mladinski center, 9-14.

Kristina Šumak, Sklop predavanj in delavnic za mladostnike: Pasti odraščanja. Društvo Salezijanski mladinski center Maribor, DD Lizike Jančar, DD AMS, ŠD sv. Elizabete idr., 2014

Čampa, Boštjan, Metlikovič Peter, Šumak Kristina, Koštomaj Nina, Staš Žnidar. Analiza stroškov in koristi na področju psihoterapije ter zdravstvenega in socialnega varstva. Kairos, Slovenska revija za psihoterapijo, 2014, letn. 8, št. 3-4, str. 133-149.

Kristina Šumak, Predavanja in delavnice za zakonce o zakonskem konfliktu in konstruktivnemu reševanju konfliktov ter komunikaciji v partnerskem odnosu, Zakonski konflikt, Veržej 26. 4. 2014 ter 8. – 9. 7. 2014.

Čampa, Boštjan, Peter Metlikovič, Kristina Šumak, Nina Kostomaj, Rok Nemeček, Staš Žnidar in Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. 2013. Analiza stroškov in koristi (cost/benefit) na področju socialnega varstva. V: Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale. Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov.

Udeležba:

2018

 • Simpozij: Zgodbe o možganih, 24. 10. 2018, Maribor
 • Izkustveno izobraževanje: Terapevtska obravnava otrok, 29. 9. 2018, Celje
 • kongres ZDT, Preživeti v odnosih, 13. in 14. 4. 2018

2017

 • kongres ZDT, Otrok in mladostnik na prelomu novih spoznanj, 7. in 8. 4. 2017
 • Usposabljanje Združenja proti spolnemu zlorabljanju: Prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje, 24. 3. 2017

2016

 • študijski dan ZDT, Delam dobro, 22. 10. 2016, Ljubljana
 • Strokovna konferenca Zdravniške zbornice Slovenije: Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini, 2. 6. 2016
 • Udeležba na delavnici: Celostna hospic oskrba med teorijo in prakso, 30. 5. 2016

2015

 • Usposabljanje: Dolgotrajna oskrba starejših, 17. 6. 2015
 • Strokovno usposabljanje na konferenci socialnega vključevanja: Kje so naše meje, 29. 5. 2015
 • Usposabljanje: Delo z osebami z izkušnjo nasilja, 9. 4. 2015
 • kongres ZDT, Kvaliteta (so)bivanja, 27. in 28. 3. 2015

2014

 • Udeležba seminarja z Danielom J. Sieglom, M.D., Možgani v odnosih, 25.9.2014
 • Strokovno usposabljanje na področju socialnega varstva: Prekinimo začarani krog socialne izključenosti, 16. 5. 2014
 • kongres ZDT, Odnosi na križišču sodobnega časa, 11. in 12. 4. 2014