Razpis

STROKOVNI DELAVEC PO 69. ČLENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU – M/Ž
Razpis ni javen v skladu s 26. členom Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Naziv delodajalca Družinski center mir, zavod za pomoč družinam v stiski
Naslov delodajalca Strossmayerjeva 17, 2000 Maribor
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: Polonca Majcenovič;  telefon: 070 597 899; el. naslov: zavoddcm@dc-mir.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela strokovni delavec
Opis del in nalog Strokovno delo v socialno-varstvenem programu, namenjenemu otrokom, mladostnikom in njihovim staršem. Svetovanje in vodenje delavnic. Načrtovanje, izvajanje in evalvacija dela, sodelovanje s starši, strokovnimi delavci drugih inštitucij, prijave na razpise, pisanje poročil.  Promocija.
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela Maribor
Izobrazba Zaključena VII. stopnja izobrazbe oz. 2. bolonjska stopnja, ki izobražuje za socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih 4 disciplin, sociološke, upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo. Opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva ali opravljen preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva. Opravljen strokovni izpit na področju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, javne uprave in udeležbo na pripravljalnem seminarju za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva. V primeru, da izvajalci ne izpolnjujejo nobenega izmed zgoraj navedenih pogojev, morajo predložiti izjavo, da se bodo udeležili pripravljalnega seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega varstva in opravili preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva do 1. 7. 2019.
Trajanje zaposlitve Določen čas, nadomeščanje, od 15. julija 2019 do vrnitve delavke.
Delovni čas polovični delovni čas
Delovne izkušnje 3 leta
Vozniški izpit B
Računalniška znanja Urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij.
Drugi pogoji Po pridobljeni zahtevani izobrazbi potrdilo o zaključenem dodatnem izpopolnjevanju s področja dela z otroki, mladostniki in starši v trajanju najmanj 250 ur in tri leta delovnih izkušenj na področju dela z otroki, mladostniki in mladostnicami oziroma njihovimi družinami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili delodajalca ali deset let delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mladostniki in mladostnicami z vedenjskimi oziroma osebnostnimi motnjami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili.
Način prijave kandidatov Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti.
Okvirna plača 1200 EUR bruto / mesečno
Prijave do: 15.4.2019
Urnik dela dvoizmensko
Poskusno delo 1 mesec