Terapija

Terapevtska pomoč poteka po relacijskem družinskem modelu in je namenjena posameznikom, parom, zakoncem in družinam, ki se soočajo z različnimi težavami.

Oblike terapevtske pomoči:

– enkratni terapevtski razgovor,

– poglobljena terapevtska obravnava – terapevtski proces.

INDIVIDUALNA TERAPIJA

PARTNERSKA/ZAKONSKA TERAPIJA

DRUŽINSKA TERAPIJA

TERAPIJA Z OTROKI IN MLADOSTNIKI

Potek terapevtske pomoči

Enkraten terapevtski razgovor ali terapija poteka po predhodnem dogovoru. Na srečanju so prisotni posameznik ali par ali družina ter usposobljen, izkušen terapevt relacijske družinske terapije. S terapevtom se najprej dogovorite za termin svetovalnega razgovora, ki traja 55 minut. Na podlagi tega se lahko odločite za vključitev v terapevtski proces, ki običajno obsega 12 terapevtskih srečanj, ki potekajo enkrat na teden. Terapevtski proces je lahko krajši ali daljši, kar je odvisno od več dejavnikov: narave težav, želje posameznika/para/družine … Vse informacije, pridobljene na srečanjih, so poklicna skrivnost in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

Prispevki za nesubvencionirane programe:

  • terapevtski proces v času do 16.ure 25,00 EUR na uro, kar pomeni 300,00 EUR za celoten sklop terapevtski srečanj (po dogovoru v dveh ali treh obrokih)
  • terapevtski proces v času po 16.uri 30.00 EUR na uro, kar pomeni 360,00 EUR za celoten sklop terapevtskih srečanj (po dogovoru v dveh ali treh obrokih)
  • terapevtski proces v času po 18.30 uri 35 EUR na uro, kar pomeni 420 EUR za celoten sklop terapevtskih srečanj (po dogovoru v dveh ali treh obrokih)

Sofinancirani programi

V letu 2016 izvajamo programe:

  1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja – ni sofinanciran MDDSZEM
  2. MIR – Psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine – 1/4 sofinanciranje MDDSZEM

V letu 2015 je MDDSZEM sofinanciralo programe:

  1. Reševanje zapletov v partnerstvu, starševstvu in drugih odnosih
  2. Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju

 

Več informacij in prijava na elektronski pošti ali tel. številki: 02 23 45 800.
V najkrajšem času vam bomo vrnili klic, odgovorili na e-pošto in se dogovorili za termin srečanja.

Prijave ...