Sofinancirani programi psihosocialne pomoči

  1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja

Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja nudi celostno psihosocialno obravnavo osebam, ki so žrtve nasilja v različnih življenjskih okoliščinah. Žrtve nasilja, ki jih prednostno obravnavamo živijo v socialnih okoljih, kjer je visoka stopnja brezposelnosti, materialna stiska, ipd. V programu pomagamo žrtvi, da zaživi v varnem okolju, se opolnomoči ter zaščiti sebe in svoje bližnje, običajno otroke ali ostarele starše, pred osebo, ki izvaja nasilje. Pri tem je ključno ozaveščanje o nični toleranci do nasilja, ki ga je deležna ali ga morebiti celo sama izvaja nad drugimi.

V programu žrtvam nasilja pomagamo pri premagovanju njihovih stisk in težav, pri ozaveščanju lastnih ravnanj, pomagamo jim pri čim širši in globlji predelavi travmatskih izkušenj, z njimi delamo na opolnomočenju, opogumljanju in na preoblikovanju vzorcev vedenja, ki so tudi razlog za nasilne odnose, v katerih so se znašle. V programu delujemo kurativno in preventivno. Sodelujemo z zunanjimi ustanovami (s centri za socialno delo, policijo, tožilstvom, sodiščem).

Žrtve nasilje imajo možnost vključitve v svetovanje, ki poteka enkrat tedensko od 55 min do 1,5 ure. Nudimo jim tudi svetovanje po telefonu ali elektronski pošti. Po potrebi zanje organiziramo tudi izobraževalne delavnice asertivnega vedenja.

  1. Program mir – Psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine

Program je namenjen otrokom, mladostnicam in mladostnikom in njihovim družinam. Otrokom, mladostnicam in mladostnikom omogoča, da spoznavajo sebe, osvajajo učinkovite načine komunikacije, se učijo sodelovanja v družini in v vrstniški skupini, se učijo spoprijemati z različnimi stiskami in s stresom, oblikujejo pozitivno samopodobo in občutek lastne vrednosti. Program pomaga pri razvijanju čustvenih sposobnosti, ki so potrebne za razumevanje, izražanje lastnih čustev in tako razvija čustveno inteligenco,  ki je potrebna pri vzpostavljanju dobrih odnosov z drugimi in pri konstruktivnem reševanju težav. Staršem omogoča krepitev starševske vloge, razvijanje sočutnega, odgovornega starševstva, pomaga pri izboljšanju starševskih kompetenc ter jih uči konstruktivnih vzgojnih ravnanj. Program obsega individualno svetovanje in delavnice/skupine. Poleg pogovora vključuje delo z igračami in likovno izražanje (risanje, ustvarjanje z glino, papirjem, plastelinom, das maso, peskom). Otroci in mladostniki tako s pomočjo verbalne in neverbalne komunikacije izražajo notranje doživljanje in čustvovanje, se učijo socialnih veščin, predelujejo stisko, travmatične izkušnje, gradijo na občutku lastne vrednosti.

Programa sofinancirata Ministrstvo za družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti in Mestna občina Maribor