Terapija

Terapevtska pomoč poteka po relacijskem družinskem modelu in je namenjena posameznikom, parom, zakoncem in družinam, ki se soočajo z različnimi težavami.

Oblike terapevtske pomoči:

– enkratni terapevtski razgovor,

– poglobljena terapevtska obravnava – terapevtski proces.

INDIVIDUALNA TERAPIJA

PARTNERSKA/ZAKONSKA TERAPIJA

DRUŽINSKA TERAPIJA

Potek terapevtske pomoči

Enkraten terapevtski razgovor ali terapija poteka po predhodnem dogovoru. Na srečanju so prisotni posameznik ali par ali družina ter usposobljen, izkušen terapevt relacijske družinske terapije. S terapevtom se najprej dogovorite za termin terapevtskega razgovora, ki traja 1 uro. Na podlagi tega se lahko odločite za vključitev v terapevtski proces, ki običajno obsega 12 terapevtskih srečanj, ki potekajo enkrat na teden. Terapevtski proces je lahko krajši ali daljši, kar je odvisno od več dejavnikov: narave težav, želje posameznika/para/družine … Vse informacije, pridobljene na srečanjih, so poklicna skrivnost in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

Prispevki za nesofinancirane programe:

Terapija/razgovor

1 ura (ne glede na število vključenih klientov) do 15.30 ure

30,00 EUR
Terapija/razgovor

1 ura (ne glede na število vključenih klientov), ki se začne ob 15.30 ali kasneje

35,00 EUR
Terapija/razgovor

1 ura (ne glede na število vključenih klientov), ki se začne ob 18.00 uri ali kasneje

40,00 EUR

Klienti, ki zaradi svoje finančne situacije ne zmorejo prispevati prispevka, dobijo Vlogo za delno ali popolno oprostitev plačila storitve. V Družinskem centru mir želimo nuditi podporo vsem, ki jo potrebujejo.

Sofinancirani programi

V letu 2018 MDDSZ (so)financira programe:

  1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
  2. Program MIR – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine (2018-2020)

Uradne ure:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 8.30 do 15.30 petek od 8.30 do 14.30.

 

V letu 2017 je MDDSZ sofinanciralo programe:

  1. Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja
  2. MIR – Psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine – 1/4 sofinanciranje MDDSZEM

V letu 2015 je MDDSZ sofinanciralo programe:

  1. Reševanje zapletov v partnerstvu, starševstvu in drugih odnosih
  2. Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju

Več informacij in prijava na elektronski pošti ali tel. številki: 02 23 45 800 ali 070 597 899.
V najkrajšem času vam bomo vrnili klic, odgovorili na e-pošto in se dogovorili za termin srečanja.