Druge skupine

Anonimni alkoholiki

smo skupnost moških in žensk, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

  • Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti.
  • Članarine in pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.
  • Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.
  • Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in tudi drugim alkoholikom pomagamo k treznosti.

Anonimni seksaholiki

Anonimni seksaholiki smo skupnost moških in žensk, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, da bi tako lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim k okrevanju. Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi prenehali poželeti in postali seksualno trezni. Članarine ali pristojbin ni — vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki. Skupnost AS ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.

Inštitut Integrum

Smo mladi, ki želimo z iskrenim namenom delovati na področju dejavnosti vzgoje, izobraževanja in sociale s ciljem odgovarjati na potrebe ljudi, ki se srečujejo z vprašanjem iskanja identitete. Inštitut Integrum ponuja pozitivno iskanje celostne vrednosti vsakega človeka s poudarkom integritete telesnosti kot enega izmed bistvenih delov človeškega bitja.

Call Now Button