Sofinancerji in donatorji

MDDSZ v letu 2019 financira Program mir – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine in 70% sofinancira program Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasiljalogo_mddszDrugi donatorji programa Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja 2019

vsebina_slika 1 - logo karitas