Terapevtska skupina za ženske

V skupino v letu 2019/2020 ne sprejemamo več udeleženk. Nekaj kandidatk še čaka, zato se bodo morda začela srečanja še ene skupine.

Ženska se po najnovejših odkritjih na stres odziva drugače kot moški. Namesto “beg ali boj” je njen odziv “neguj in zbližaj se”. Ena od oblik negovanja in zbliževanja je terapevtska skupina za ženske, v kateri so udeleženke druga drugi v pomoč. V skupini se je mogoče ob intenzivni osebnostni rasti učiti medosebnih odnosov, zaupanja in reševanja konfliktov. Največ udeleženkam pomeni zavedanje, da niso same, in da je skupina prostor, v kateri so lahko pristne in iskrene, saj je ena od prvih negovanih vrednot zaupanje.

Enkrat mesečno se poglobljeno zazremo v svoje celostno življenje, ovrednotimo svojo pot in se okrepimo za vsakdanje trenutke.

Prvi del srečanja namenimo podelitvi osebnega trenutka “tu in zdaj”, drugi del osebnemu premišljevanju, ki bo v letu 2019/2020 osnovano na duhovnosti dvanajstih korakov, ki vodijo k vse večji in globlji notranji svobodi.

Tretji del bo namenjen odkrivanju lastne nepopolnosti in nepopolnosti drugih.

Skupina je namenjena poročenim, neporočenim, študentkam, samskim … Druga drugo bogatimo s svojimi izkušnjami.

Čas srečanj: tretji ponedeljek v mesecu od 17.30 do 20.00.

Skupina je zaključena. Srečanj je 10. Prvo srečanje bo 16. septembra 2019. Po dogovoru gredo udeleženke na kakšen skupinski izlet ali prireditev. Pred vključitvijo v skupino je za nove udeleženke osebni razgovor s terapevtko.

Kraj srečanj: prostori Družinskega centra mir.

Prispevek na srečanje je 15 EUR.

Vodita: mag. s. Polonca Majcenovič, Sara Bürmen


Prijave do:
V skupini je od 5 do 8 udeleženk. Prijave zbiramo na telefonski številki: 070 597 899 ali elektronskem naslovu.