Program mir – psihosocialna pomoč za otroke, mladostnike in njihove družine

Program  je namenjen otrokom in mladostnikom, ki imajo:

 • različne čustvene in vedenjske težave,
 • nizko samopodobo in nizek občutek lastne vrednosti,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave pri rešavanju problemov,
 • izkušnje rejništva …

V program se lahko vključijo tudi družine, ki se srečujejo s stisko otroka/mladostnice/mladostnika, rejniške družine, ki rabijo pomoč pri krepitvi starševske vloge, vzpostavljanju boljših odnosov z otroki, mladostniki.

Namen programa je otrokom, mladostnikom in mladostnicam in njihovim družinam omogočiti:

 • spoznavanje sebe,
 • učenje učinkovite načine komunikacije,
 • učenje sodelovanja v družini in v vrstniški skupini,
 • učenje spoprijemanja z različnimi stiskami in s stresom,
 • oblikovanje pozitivne samopodobe in občutka lastne vrednosti,
 • prepoznavanje, razumevanje, izražanje lastnih čustev in razvijanje čustvene inteligence,
 • krepitev starševske vloge in sočutnega odgovornega starševstva, razvijanje starševskih kompetenc …

Program obsega individualno svetovanje in delavnice/skupine. Poleg pogovora vključuje delo z igračami in likovno izražanje (risanje, ustvarjanje z glino, papirjem, plastelinom, das maso, peskom). Otroci in mladostniki tako s pomočjo verbalne in neverbalne komunikacije izražajo notranje doživljanje in čustvovanje, se učijo socialnih veščin, predelujejo stisko, travmatične izkušnje, gradijo na občutku lastne vrednosti.

Program v celoti financira Ministrstvo za družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti.