Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja

V programu Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja dajemo celostno psihosocialno obravnavo osebam, ki so žrtve nasilja v različnih življenjskih okoliščinah. Žrtve nasilja, ki jih prednostno obravnavamo živijo v socialnih okoljih, kjer je visoka stopnja brezposelnosti, materialna stiska, ipd. V programu pomagamo žrtvi, da zaživi v varnem okolju, se opolnomoči ter zaščiti sebe in svoje bližnje, običajno otroke ali ostarele starše, pred osebo, ki izvaja nasilje. Pri tem je ključno ozaveščanje o nični toleranci do nasilja, ki ga je deležna ali ga morebiti celo sama izvaja nad drugimi.

V programu žrtvam nasilja pomagamo pri premagovanju njihovih stisk in težav, pri ozaveščanju lastnih ravnanj, pomagamo jim pri čim širši in globlji predelavi travmatskih izkušenj, z njimi delamo na opolnomočenju, opogumljanju in na preoblikovanju vzorcev vedenja, ki so tudi razlog za nasilne odnose, v katerih so se znašle. V programu delujemo kurativno in preventivno. Sodelujemo z zunanjimi ustanovami (s centri za socialno delo, policijo, tožilstvom, sodiščem).

Anonimna e-prijava nasilja v družini.

Žrtve nasilje imajo možnost vključitve v svetovanje, ki poteka enkrat tedensko od 55 min do 1,5 ure. Nudimo jim tudi svetovanje po telefonu ali elektronski pošti. Po potrebi zanje organiziramo tudi izobraževalne delavnice asertivnega vedenja.

Pokličite nas  070 597 899. ali nam pišite.

Več o tem kako stopite v stik z nami.

Poslovni čas:

V ponedeljek, sredo, četrtek in petek, od 8 do 14. ure.

V torek od 10. do 16. ure.

V programu je zaposlena:

mag. s. Polonca Majcenovič 

O svojem delu terapevtke lahko povem predvsem to, da me veseli. Rada prisluhnem, poskušam biti v oporo pri soočanju s stiskami, pri korakih v celostno zdravje in urejene, zadovoljujoče medosebne odnose. V srcu pa nosim neskončno zaupanje, da so spremembe zmeraj mogoče in da obstaja pot iz stiske.

  • zakonska in družinska terapevtka z licenco (ZZDT Slovenije)
  • supervizorka z licenco ((ZZDT Slovenije)
  • magistrica znanosti s področja zakonske in družinske terapije
  • strokovna delavka na področju socialnega varstva
  • supervizorka z licenco (Socialna zbornica Slovenije)
  • voditeljica Terapevtske skupine za ženske
  • univerzitetna diplomirana teologinja
  • pedagoginja Montessori za otroke starosti od 3 do 6 let
  • direktorica in strokovna vodja Družinskega centra mir

REFERENCE

Program sofinancira Ministrstvo za družino, delo, socialne zadeve in enake možnosti.

Del sofinanciranja tega programa predstavlja 30% sredstev, ki jih pridobimo od občin in od donatorjev. Prosimo vas, da podprete programe, kar pomeni osebe, ki potrebujejo našo pomoč, z donacijo. Morda poznate koga, ki bi lahko postal naš donator, in mu posredujete našo prošnjo. Pišite nam, da se dogovorimo.

Call Now Button